Brain Programming, भाग ३ ( माणूस नावाचे यंत्र)

ब्रेन प्रोग्रामिंग भाग ३ ( माणूस नावाचे यंत्र )

शरीर हे विचारांच्या पटलावर चालते मी तुम्हाला जे सांगतोय ते माझ्या मेंदूत विचारांच्या तरंगा मुलेच . विचार म्हणजे एक oprating […]