Brain Programming
Brain Programming, Part 1 ( तो सामान्य नाही आहे)

ब्रेन प्रोग्रामिंग भाग १ ( तो सामान्य नाही आहे)

कथा एका माणसाची ज्याचा मेंदू संगणका द्वारे नियंत्रित केला जातो व त्याचा वापर ऐका कठीण मिशन साठी करण्याची योजना बनवली […]