अध्यात्मिक लेख

Blog, Self Help, अध्यात्मिक लेख, लघु लेख

रिलेटिव्हिटी चा सिद्धांत, योग, आनंदी राहण्याचा सोप्पा मार्ग, एकाग्रता या सगळ्यांचा संबंध एका बेसिक तत्त्वाशी आहे चला जाणून घेऊया

अल्बर्ट आईन्स्टाईन यांनी रिलेटिव्हिटीचा सिद्धांत मांडला ज्याला law of gravity असे ही म्हणतात त्यानंतर विज्ञानाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन ऐतिहासिक रित्या बदलला. […]

positive Affirmation
Blog, Self Help, अध्यात्मिक लेख, लघु लेख

सकारात्मक विचारांची ( Positive Affirmation ) सवय अशी शक्ती तयार करू शकते जी तुम्हाला म्हणेल हुकूम मेरे आका.

आयुष्य कधीकधी फार कठीण वाटू शकते गोष्टी मना सारख्या होत नाहीत सतत अडचणींचा सामना करावा लागतो किंवा सतत अश्या परिस्थितीत

Scroll to Top